Em nhiều cái chưa thèm nói đâu địt mà cứ than mệt

Em nhiều cái chưa thèm nói đâu địt mà cứ than mệt
Up next

Bữa đầu hẹn được máy bay cứ ngỡ như mình đã thân từ lâu

Cancel
Em nhiều cái chưa thèm nói đâu địt mà cứ than mệt
Top